where good people drink good beer
 

SPAARKAS PROEFLOKAAL 'T HOPHUYS

De ouderwetse spaarkas heeft ook bij Proeflokaal 't Hophuys weer nieuw leven gevonden. Gasten kunnen, boetevrij, sparen voor die dure dagen van het jaar. En nee, dan hebben we het natuurlijk niet over de kerstperiode maar over Carnaval en de Oktoberfeesten. Het idee is simpel: Je spaart wekelijks een minimum bedrag van €2, waarvan €1 contributie naar "de spaarkas" gaat en wordt gebruikt voor een feestavond tijdens de jaarlijkse uitbetaling vooraf aan de oktoberfeesten.

Kun je een week niet sparen doordat je die week geen tijd hebt om naar hier te komen, dan is dat geen probleem en betaal je ook geen boete zoals gewoonlijk. De contributie van die betreffende week schuift dan gewoon een week door. De spaarkas wordt wekelijks "gelicht" en de administratie bijgehouden door ons spaarkas comité. De eerste lichting en telling is op woensdag 21 november. De uitbetaling van jullie spaargelden, minus de wekelijkse contributie van €1, is op de vrijdag van de oktoberfeesten. Je kunt ook een tussentijdse betaling aanvragen, deze is dan de donderdag voor de carnaval (Auw Wieverbal)

Wil je lid worden van de spaarkasvereniging, meld dit dan even aan de bar of stuur ons een mail: info@hophuys.nl

HET REGLEMENT

1) Elk lid gaat een overeenkomst aan met de spaarkas, waaraan het lid zich dient te houden.

2) Om toegelaten te worden tot de spaarkas moet iemand 18 jaar of ouder zijn.

3) Het spaarkas comité beslist wie er wordt toegelaten en wie niet.

4) Er is plaats voor maximaal  59 leden. Als iemand zich wil aanmelden wanneer de spaarperiode al bezig is, dan kan dat.

5) De contributie van de spaarkas bedraagt €1 per week. Alle munten van een waarde minder dan €0,50 worden als "fooi" beschouwd en gaan in de organisatie pot.

6) Er is géén boete voor het niet sparen. De contributie verschuift dan wel automatisch naar de volgende spaarweek.

7) De lichting van de spaarkas gebeurt elke woensdag na 21:00 door het spaarkascomité.

8) Het spaargeld wordt uitgekeerd op de vrijdag van de oktoberfeesten en is gekoppeld aan een "feestavond".

9) Het is mogelijk om een tussentijdse uitkering van het spaargeld aan te vragen. Dit wordt dan uitbetaald op de donderdag voor carnaval.

10) Bij een tussentijdse uitkering wordt het gespaarde bedrag tot de vrijdag voor de kinderoptocht geteld.

11) Als iemand 10 weken niet meer heeft gespaard wordt hij/zij geroyeerd als lid van de spaarkas en wordt het gespaarde bedrag minus de contributie uitgekeerd.

12) Bij overlijden van een lid kunnen nabestaanden in overleg met het comité het gespaarde geld terug ontvangen.

13) Indien een lid wil stoppen met sparen, moet hij/zij dit kenbaar schriftelijk maken.

14) Het bestuur van de spaarkas kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade bij brand of diefstal.

15) Dit reglement is bindend. Indien er wijzigingen in het reglement worden aangebracht worden die hier vermeld.

16) Aan het einde van een spaarperiode wordt er een spaarkoning(in) benoemt die dan een verrassing ontvangt van de vereniging.

17) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.